1 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

2 / 50

2) I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

4 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

4) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

5 / 50

5) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

6 / 50

6) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

7 / 50

7) Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

8 / 50

8) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

9 / 50

9) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

www.google.com

10 / 50

10) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

11 / 50

11) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 16

13 / 50

13) Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 50

14) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

15 / 50

15) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor39

16 / 50

16) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

18 / 50

18) Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

19 / 50

19) Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

20 / 50

20) Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

21 / 50

21) Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

1 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – trafik6

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

22 / 50

22) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

23 / 50

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

23) Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

24 / 50

24) Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 21

25 / 50

25) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik24

26 / 50

26) Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

27 / 50

27) Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

28 / 50

28) Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

29 / 50

29) Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

30 / 50

30) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

1 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – t17

31 / 50

31) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

trafik yavaşlat

32 / 50

32) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

33 / 50

33) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

1 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – 38

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

35 / 50

35) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

36 / 50

36) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

1 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – a37

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

38 / 50

38) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

41 / 50

41) I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

43 / 50

43) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

www.google.com

44 / 50

44) Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

45 / 50

45) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

46 / 50

46) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

47 / 50

47) Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

48 / 50

48) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

1 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – t18

49 / 50

49) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

50 / 50

50) Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Sonuç Hesaplanıyor...