10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Bu kısımda 10 Ekim 2015 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

2 / 50

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

3 / 50

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

4 / 50

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

5 / 50

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

6 / 50

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

7 / 50

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – soru44

9 / 50

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

11 / 50

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

12 / 50

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

13 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – soru23

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – t21

16 / 50

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

17 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – t22

 

18 / 50

Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

20 / 50

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

21 / 50

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

22 / 50

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

23 / 50

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – soru26

24 / 50

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

25 / 50

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – soru40

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

26 / 50

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

27 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – soru31

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

29 / 50

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

30 / 50

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – soru28

31 / 50

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – soru34

34 / 50

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

35 / 50

Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

37 / 50

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

38 / 50

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

39 / 50

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

40 / 50

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

42 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – soru20

43 / 50

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

44 / 50

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

45 / 50

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

46 / 50

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – soru19

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

48 / 50

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

49 / 50

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 15c

50 / 50

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir