10 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

2 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

2) Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

3 / 50

3) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

4 / 50

4) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

5 / 50

5) Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – t22 1

6 / 50

6) Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

7 / 50

7) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

10 / 50

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

10) Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

11) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

10 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – 35

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

13 / 50

13) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

14 / 50

14) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

15 / 50

15) Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

16 / 50

16) Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik16

17 / 50

17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru22

18 / 50

18) - Bir el alına yerleştirilir.

- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

- Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

19) Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

21 / 50

21) I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

22 / 50

22) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

23 / 50

23) Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

25 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

25) Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

27 / 50

27) İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

28 / 50

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

28) Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

29 / 50

29) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

30 / 50

30) Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – trafik soru7

31 / 50

31) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

32) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 

33 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

33) Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

34 / 50

34) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

35 / 50

35) Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

39 / 50

39) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

40 / 50

40) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

41 / 50

41) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

43 / 50

43) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru23

44 / 50

44) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

45 / 50

45) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

46) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

47) Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

48 / 50

48) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

49 / 50

49) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

50 / 50

50) Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Sonuç Hesaplanıyor...