12 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik16

2 / 50

2) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

3) Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

4) Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

5 / 50

5) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

12 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

6 / 50

6) Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

8 / 50

8) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9 / 50

9) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

10 / 50

10) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

11 / 50

11) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

12 / 50

12) ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

14 / 50

14) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

15 / 50

15) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

16 / 50

16) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

www.google.com

17 / 50

17) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

18 / 50

18) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

19 / 50

19) Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

20 / 50

20) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik19

21 / 50

21) Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

22 / 50

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

22) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

24 / 50

24) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

25 / 50

25) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

26 / 50

26) www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

27 / 50

27) Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

28) Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

29 / 50

29) Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

trafik soru2

30 / 50

30) Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

31 / 50

31) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

32 / 50

32) Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

33 / 50

33) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

34 / 50

34) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

35 / 50

35) Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

12 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – trafik3

36 / 50

36) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

37 / 50

37) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

38 / 50

38) “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

39 / 50

39) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

12 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru24

40 / 50

40) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

41 / 50

41) Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

44 / 50

44) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

12 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – 35

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

46 / 50

46) Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

47) Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

48 / 50

48) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – soru20

49 / 50

49) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 

www.google.com

50 / 50

50) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Sonuç Hesaplanıyor...