14 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

2 / 50

2) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

4) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

5 / 50

5) I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

7 / 50

7) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

8) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9 / 50

9) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – 19

10 / 50

10) Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

11 / 50

11) Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

12 / 50

12) Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

13 / 50

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

13) İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

14 / 50

14) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

15 / 50

15) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – s38a

16 / 50

16) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

17 / 50

17) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 50

18) Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

19 / 50

19) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – 17

20 / 50

20) Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

www.google.com

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

22 / 50

22) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

23 / 50

23) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

24 / 50

24) Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

25 / 50

25) Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

26 / 50

26) 14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

29 / 50

29) Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

30 / 50

30) Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

32 / 50

32) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru44

33 / 50

33) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

34 / 50

34) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

35 / 50

35) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

36 / 50

36) Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

37 / 50

37) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

38 / 50

38) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – a37

39 / 50

39) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

40 / 50

40) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

41) Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

42 / 50

42) I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

43) www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

44) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

45 / 50

45) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

46 / 50

46) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

14 Mart 2024 Ehliyet Soruları 6 – trafik4

47 / 50

47) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

48 / 50

48) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor39

49 / 50

49) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 18 – 26

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

Sonuç Hesaplanıyor...