16 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

2 / 50

2) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

16 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – t18 1

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

4 / 50

4) 16 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – abs lambasi

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

5 / 50

5) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

6 / 50

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

6) Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? 

7 / 50

7) "Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

9 / 50

9) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

10 / 50

10) Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

11 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

11) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

13 / 50

13) Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 24

14 / 50

14) I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

15 / 50

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

15) Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

16 / 50

16) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – trafik1

17 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

17) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

18 / 50

18) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

19 / 50

19) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

20 / 50

20) Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

22 / 50

22) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

16 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru41

23 / 50

23) Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

16 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru26

24 / 50

24) Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

25 / 50

25) Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

26 / 50

26) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

29 / 50

29) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

30) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

31 / 50

31) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

32 / 50

32) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

16 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – soru34

33 / 50

33) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

35 / 50

35) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – s25

36 / 50

36) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik21

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

38 / 50

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

38) Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

41 / 50

41) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 26 1

42 / 50

42) Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

43 / 50

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

43) Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

44 / 50

44) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 18

45 / 50

45) Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

46) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 

47 / 50

47) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

48 / 50

48) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

49 / 50

49) Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

50 / 50

50) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Sonuç Hesaplanıyor...