17 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

2 / 50

2) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

6 / 50

6) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 24 1

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

8 / 50

8) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

17 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – 43a

9 / 50

9) Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

10 / 50

10) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

11 / 50

11) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

12 / 50

12) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 20

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

14 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

14) Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

17 / 50

17) Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

21 / 50

21) Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – kontrolsuz demir yolu 1

22 / 50

22) I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

23 / 50

23) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 19

24 / 50

24) Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

25 / 50

25) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

26 / 50

26) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

27 / 50

27) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik19

28 / 50

28) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

29 / 50

29) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

30 / 50

30) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

31 / 50

31) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

34 / 50

34) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

17 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – t19

36 / 50

36) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

37 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

37) Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

38 / 50

38) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

39 / 50

39) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

40 / 50

40) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

41 / 50

41) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

43 / 50

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

43) Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

44 / 50

44) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

45 / 50

45) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

46 / 50

46) Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

47 / 50

47) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

48) Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

49 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

49) Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

50 / 50

50) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sonuç Hesaplanıyor...