19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

2 / 50

2) 19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 1 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

4 / 50

4) koma pozisyonu

Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

5 / 50

5) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru20

6 / 50

6) 19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 3 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

8 / 50

8) Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

10 / 50

10) Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

11 / 50

11) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

12 / 50

12) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

13 / 50

13) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 4 – t31

 

14 / 50

14) I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

15 / 50

15) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor39

16 / 50

16) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

17 / 50

17) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

18 / 50

18) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – trafik1

19 / 50

19) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

20) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

21 / 50

21) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22 / 50

22) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

23 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

23) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

24 / 50

24) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

25 / 50

25) Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

26 / 50

26) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

27 / 50

27) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

28 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
28) Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

29 / 50

29) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

30 / 50

30) Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

31 / 50

31) "Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

32 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

32) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 

33 / 50

33) Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

34 / 50

34) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik25

35 / 50

35) Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

36 / 50

36) Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

37) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

38 / 50

38) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

39 / 50

39) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 5 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

41 / 50

41) Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

43 / 50

43) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

19 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 6 – t18

44 / 50

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

44) Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

45 / 50

45) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

46) Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

47 / 50

47) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

48 / 50

48) Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

49 / 50

49) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

50 / 50

50) www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Sonuç Hesaplanıyor...