20 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

trafik soru4

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

3 / 50

I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

3) Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

4 / 50

4) Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

5 / 50

5) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

20 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – 13

6 / 50

6) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

20 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – t30

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

20 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – t19

8 / 50

8) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

9 / 50

9) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

10 / 50

10) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

www.google.com

11 / 50

11) Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

12 / 50

12) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

14 / 50

14) Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15 / 50

15) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

16 / 50

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

16) Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

17 / 50

17) "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

18 / 50

18) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik2

19 / 50

19) Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

21 / 50

21) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

22 / 50

22) Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

23 / 50

23) Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

25 / 50

25) – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

27 / 50

27) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

28 / 50

28) www.google.com

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

30 / 50

30) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

31 / 50

31) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

32 / 50

32) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

33 / 50

33) Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

20 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru12

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

35 / 50

35) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – s25

36 / 50

36) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

37 / 50

37) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

38 / 50

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

38) Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

39 / 50

39) Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

40 / 50

40) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

41 / 50

41) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

42 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

42) Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

43 / 50

43) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

44 / 50

44) Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak  – – – ––  değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

46 / 50

46) Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

47 / 50

47) Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

48 / 50

48) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

49 / 50

49) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 39

50 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

50) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...