20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

2 / 50

2) Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru29

3 / 50

3) Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

4 / 50

4) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

5 / 50

5) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 50

6) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru19

7 / 50

7) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

8) Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

9 / 50

9) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru22

10 / 50

10) “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

11 / 50

11) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

13 / 50

13) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

14 / 50

14) Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

16 / 50

16) Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

17 / 50

17) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

18 / 50

18) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 4 – 13

19 / 50

19) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

20 / 50

20) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik2

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

22 / 50

22) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

trafik soru5

23 / 50

23) Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

25 / 50

25) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

26 / 50

26) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 5 – t17

27 / 50

27) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

28 / 50

28) Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

30 / 50

30) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

31 / 50

31) www.google.com

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

32 / 50

32) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

33 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

33) Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

34 / 50

34) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

35 / 50

35) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

36 / 50

36) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 6 – t24

37 / 50

37) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

38 / 50

38) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 7 – 26

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

39 / 50

39) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

20 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 8 – t18 1

40 / 50

40) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

www.google.com

41 / 50

41) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

www.google.com

42 / 50

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

42) Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

43 / 50

43) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

44) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

45 / 50

45) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

48 / 50

48) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

50 / 50

50) Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Sonuç Hesaplanıyor...