Ehliyet Sınav Soruları 2023 Çöz

Ehliyet sınavına hazırlanan adayları için geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sınav soruları bir araya getirilmiştir. Aşağıda yer alan “BAŞLA” butonuna bastığınızda sistem sizin için meb ehliyet çıkmış sınav soruları arasında 50 tanesini seçerek otomatik olarak size online sınav ortamı sağlar.

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

2 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

3 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

4 / 50

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

6 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 1 – s38a

7 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 39

8 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

9 / 50

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

10 / 50

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

11 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

www.google.com

12 / 50

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

13 / 50

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

14 / 50

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? 

15 / 50

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16 / 50

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

17 / 50

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

18 / 50

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

20 / 50

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

www.google.com

21 / 50

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

22 / 50

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

24 / 50

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – s32

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

25 / 50

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

26 / 50

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 2 – trafik20

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

28 / 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

29 / 50

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

30 / 50

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 3 – a38

31 / 50

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

www.google.com

32 / 50

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

33 / 50

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

34 / 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

36 / 50

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 4 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

37 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 

38 / 50

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

40 / 50

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

43 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

44 / 50

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

45 / 50

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 5 – trafik2

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

46 / 50

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

47 / 50

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

49 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

50 / 50

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Sınavı Değerlendir

Yeni Güncel ehliyet sınav soruları

Aralık 2023 Ehliyet Sınav Soruları

1 Aralık 20232 Aralık 2023
3 Aralık 20234 Aralık 2023
5 Aralık 20236 Aralık 2023
7 Aralık 20238 Aralık 2023
9 Aralık 202310 Aralık 2023
11 Aralık 202312 Aralık 2023
13 Aralık 202314 Aralık 2023
15 Aralık 202316 Aralık 2023
17 Aralık 2023 18 Aralık 2023
19 Aralık 202320 Aralık 2023
21 Aralık 202322 Aralık 2023
23 Aralık 202324 Aralık 2023
25 Aralık 202326 Aralık 2023
27 Aralık 202328 Aralık 2023
29 Aralık 202330 Aralık 2023
31 Aralık 2023
Aralık 2023 ehliyet soruları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

Ehliyet sınavı çıkmış sorular 2023 yılına ait ehliyet e-sınav soruları yayınlanmadığı için, çıkmış ehliyet sınav soruları özenle seçilerek sizlere denemeler oluşturulmuştur. MEB Ehliyet Sınav Soruları:

Ehliyette En Çok Hangi Sorular Çıkıyor?

2023 ehliyet sınavı çıkmış sorular içerisinde en çok soru trafik ve çevre kategorisinden gelmektedir. 23 soru sorulur. İlk yardım konularından 12, araç tekniği ve motor konularından 9 ve trafik adabı konularından 6 soru olmak üzere 50 soru vardır.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre en zor kısmın trafik ve çevre soruları olduğu belirlenmiştir.

Ehliyet sınav sonuçları için tıklayın.

2023 Ehliyet Sınavı Zor mu?

Ehliyet sınavı soruları zorluk seviyesine göre değerlendirilirse, yaklaşık 30 soru kolay kategorisindedir. Yani sürücü kursu derslerini tamamladığınızda ve ehliyet denemesi çözdüğünüzde en az 30 soru yapabilirsiniz.

Animasyonlu Ehliyet Soruları 2023

ehliyet sinav sorulari 2023
ehliyet sinav sorulari 2023

Sizler için geçmiş yıllarda sorulan 2023 ehliyet sınav soruları (2023-2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016) test haline getirdik. Ehliyet sınavı çıkmış soruları çözerek sınava kolayca hazırlanacaksınız. Ayrıca yeni nesil animasyonlu ehliyet soruları çözmelisiniz.

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk. Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Ehliyet sınav soruları çöz (50 soru) ve sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet sınavı çıkmış sorular-2023 pdf için tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet sınavında hangi dersten kaç soru çıkıyor?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ve çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

2023 ehliyet sınavı kaç soru?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Ehliyet Sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

2023 Ehliyet Sınav Soruları Yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamamaktadır. Burada yer alan soruları çözerek hazırlanabilirsiniz.

Ehliyet Sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2023 E-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

Ehliyet Sınavı Kaç Doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

2023 de ehliyet sınavı Nasıl Olacak?

Sitemizdeki soruları çözerek birebir sınava hazırlık yapabilirsiniz.

Ehliyet sınavında çıkmış sorular çıkıyor mu?

Evet, şekilleri değişse de burada yer alan sorulara yakın sorular sorulmaktadır.

Ehliyet sınavı tabletten mi?

Evet, yeni sınav sisteminde adaylar tablet üzerinden soruları cevaplıyor.

Ehliyet sınavında 69 geçer mi?

Hayır! Ehliyet sınavında başarı notu 70 tir. Zaten her soru 2 puandır ve 69 notu almanız mümkün değildir.

Ehliyet Sınavı Çıkmış Soruları Çöz

Ehliyet almak için yapılan yazılı sınav 2018 yılından itibaren yerini elektronik ehliyet sınavı uygulamasına bırakmıştır. Ehliyet sınavı, artık merkezi sınavlar ile değil Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen elektronik sınavla yapılmakta ve adaylar sürücü belgesi sahibi olmaktadır. Birçok sürücü adayının aradığı ehliyet sınav soruları için sitemizden faydalanabilirsiniz.

Düzenli ve anlaşılır alt yapıya sahip sitemizde ehliyet sınavına dair her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Ehliyet sınav tarihleri, ehliyet ile ilgili duyurular ve ehliyet sınav soruları yer almaktadır. Sürekli güncellenen ehliyet sınavı denemeleri, çıkmış ehliyet sınavı soruları ile sınava hazırlanan adaylara büyük kolaylık sunulmaktadır.

Kategori: