22 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

22 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – t33

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

4 / 50

4) Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

5 / 50

5) Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

7 / 50

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

7) Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

9 / 50

9) 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

10 / 50

10) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

11) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

12 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

12) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

13 / 50

13) Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

15 / 50

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

15) Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

16 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

16) Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

17 / 50

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

17) Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

18 / 50

18) İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

19 / 50

19) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

20 / 50

20) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

21) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

22 / 50

22) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

22 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru22

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

25 / 50

25) Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

27 / 50

27) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

28 / 50

28) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

22 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru24

29 / 50

29) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

30 / 50

30) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

31) Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

22 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru29

32 / 50

32) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

33 / 50

33) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik18

34 / 50

34) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 17

35 / 50

35) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik24

36 / 50

36) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

37 / 50

37) Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 24

38 / 50

38) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

39 / 50

39) Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

40 / 50

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

40) Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

41 / 50

41) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

43 / 50

43) Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – ilkyardım2

44 / 50

44) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 

www.google.com

45 / 50

45) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

46 / 50

46) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

47 / 50

47) Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

48 / 50

48) Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – s12

49 / 50

49) Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

50 / 50

50) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

22 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – t17

Sonuç Hesaplanıyor...