23 Aralık 2017 İlk Yardım Soruları

Bu kısımda 23 aralık 2017 ehliyet sınavında sorulan ilk yardım sorularını çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 12 dakikadır. Sizlere 12 soru sorulmuştur. Başarılar

/12
0 oylar, 0 ortalama
34

Soru Sayısı: 12

Süreniz: 12 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları

1 / 12

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

2 / 12

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 12

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 12

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

6 / 12

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

7 / 12

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

8 / 12

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

9 / 12

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

10 / 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

11 / 12

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

12 / 12

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

0%

Sınavı Değerlendir