23 Aralık 2017 Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 23 Aralık 2017 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

/23
0 oylar, 0 ortalama
19

Soru Sayısı: 23

Süreniz: 23 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 23

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 23

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 23

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

4 / 23

www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

5 / 23

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

6 / 23

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

www.google.com

7 / 23

www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 / 23

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

9 / 23

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

10 / 23

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

11 / 23

www.google.com

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

12 / 23

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

13 / 23

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

www.google.com

14 / 23

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

15 / 23

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

16 / 23

www.google.com

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

17 / 23

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

18 / 23

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

19 / 23

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 23

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

www.google.com

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

21 / 23

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

22 / 23

www.google.com

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

23 / 23

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

0%

Sınavı Değerlendir