24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2 / 50

2) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 1 – t17

3 / 50

3) 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

4 / 50

4) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 

www.google.com

5 / 50

5) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

trafik soru

6 / 50

6) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

7 / 50

7) Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 2 – trafik6

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

8 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

8) Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

9 / 50

9) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

10 / 50

10) -Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

11 / 50

11) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 3 – i10

12 / 50

12) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

13 / 50

13) Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

14 / 50

14) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

16 / 50

16) Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

18 / 50

18) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

19) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20 / 50

20) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

21 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

21) Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

22 / 50

22) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

23 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
23) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

24 / 50

24) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 18 – 26

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

26 / 50

26) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 4 – t18

27 / 50

27) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 5 – soru22

28 / 50

28) Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 / 50

29) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

30 / 50

30) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik2

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

32 / 50

32) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

www.google.com

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

34 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

34) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

36 / 50

36) Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

38 / 50

38) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

39 / 50

39) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

24 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 6 – t19

41 / 50

41) Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

42 / 50

42) Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

43 / 50

43) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 17

44 / 50

44) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

45) Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

46) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

47 / 50

47) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

48) Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

49 / 50

49) Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

50 / 50

50) Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Sonuç Hesaplanıyor...