25 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

2 / 50

2) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

25 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – 19

3 / 50

3) Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

ilk yardım soru1

4 / 50

4) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

5 / 50

5) Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – 23

6 / 50

6) Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

7 / 50

7) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

8 / 50

8) Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

9 / 50

9) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

10) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

11 / 50

11) Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

12 / 50

12) Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

14 / 50

14) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

15 / 50

15) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

16 / 50

16) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

www.google.com

17 / 50

17) Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

18) Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

21 / 50

21) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – 19

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

23 / 50

23) Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

24 / 50

24) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

25 / 50

25) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

26 / 50

26) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

25 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – t19

28 / 50

28) Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik26

29 / 50

29) koma pozisyonu

Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

30 / 50

30) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

www.google.com

31 / 50

31) Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

25 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru26

32 / 50

32) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

34 / 50

34) 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – s11

 

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

35 / 50

35) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

36 / 50

36) Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

37 / 50

37) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

39 / 50

39) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

40 / 50

40) Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

25 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru31

41 / 50

41) Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

43 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

43) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

47 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
47) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

48 / 50

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

48) Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

49 / 50

49) Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

50 / 50

50) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

Sonuç Hesaplanıyor...