27 Şubat 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

3 / 50

3) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

4 / 50

4) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik21

5 / 50

5) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

7 / 50

7) Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

9 / 50

9) Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik soru8

10 / 50

10) Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

11 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

11) Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

13 / 50

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

13) Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

14 / 50

14) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

16 / 50

16) Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

17 / 50

17) Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

18 / 50

18) Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

19 / 50

19) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

www.google.com

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

20 / 50

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

20) Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

21 / 50

21) Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

23 / 50

23) I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

25 / 50

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

25) Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

26 / 50

26) Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

27 / 50

27) Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara
karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

28 / 50

28) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

29 / 50

29) İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

30) Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

27 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 1 – t16

31 / 50

31) Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

32 / 50

32) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

35 / 50

35) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

38 / 50

38) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

39 / 50

39) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

41 / 50

41) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

43 / 50

43) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – s24

44 / 50

44) Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

27 Şubat 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru4

45 / 50

45) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

46 / 50

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

46) Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

47) Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

48) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

49 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

49) Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

50 / 50

50) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

www.google.com

Sonuç Hesaplanıyor...