29 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

2 / 50

2) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – s20

3 / 50

3) Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

4 / 50

4) – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

5 / 50

5) I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

6 / 50

6) www.google.com

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

8 / 50

8) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

10 / 50

10) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

11 / 50

11) Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

www.google.com

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

13 / 50

13) Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

14 / 50

14) Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

15 / 50

15) Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

16 / 50

16) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

17 / 50

17) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

20 / 50

20) Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

21 / 50

21) Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

24 / 50

24) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

25 / 50

25) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

26 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

26) Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

27 / 50

27) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – s38a

28 / 50

28) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – 16d

29 / 50

29) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

30 / 50

30) Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

31 / 50

31) • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

32 / 50

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

32) Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

33 / 50

33) Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

34 / 50

34) Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru31

35 / 50

35) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – t19

37 / 50

37) Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

38 / 50

38) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 5 – t23

39 / 50

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
39) Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40 / 50

40) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

41 / 50

41) Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

42 / 50

42) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

43 / 50

43) Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

44 / 50

44) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

29 Mart 2024 Ehliyet Soruları 6 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

45 / 50

45) Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

47 / 50

47) www.google.com

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

48 / 50

48) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

www.google.com

49 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

49) Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

50 / 50

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

50) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Sonuç Hesaplanıyor...