29 Temmuz 2017 Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 29 Temmuz 2017 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

0 oylar, 0 ortalama
10

Soru Sayısı: 23

Süreniz: 23 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 23

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

www.google.com

2 / 23

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

3 / 23

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

4 / 23

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 23

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

6 / 23

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

7 / 23

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

8 / 23

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

9 / 23

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

10 / 23

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

11 / 23

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

12 / 23

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

www.google.com

13 / 23

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

14 / 23

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

www.google.com

15 / 23

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

16 / 23

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

www.google.com

17 / 23

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

18 / 23

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

www.google.comYalnız III

19 / 23

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

20 / 23

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

21 / 23

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

22 / 23

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

23 / 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

0%

Sınavı Değerlendir