3 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun "dur" işaretinde "geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

2) I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

3 / 50

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

3) Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

5 / 50

5) Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

3 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru28

6 / 50

6) Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

8 / 50

8) Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

9 / 50

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

9) Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

10 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

10) Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

11 / 50

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

11) Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

12 / 50

12) Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

14 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

14) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

15 / 50

15) Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak  – – – ––  değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

16 / 50

16) Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

20 / 50

20) Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

21 / 50

21) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

22 / 50

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

22) Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

23 / 50

23) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

24 / 50

24) Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

27 / 50

27) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

28 / 50

28) Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 28

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

30 / 50

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

30) Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

31 / 50

31) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

32 / 50

32) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

3 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – s38a

33 / 50

33) Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

www.google.com

35 / 50

35) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

36 / 50

36) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

37 / 50

37) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

39 / 50

39) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – trafik1

40 / 50

40) Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

41 / 50

41) Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

3 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – 15c

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

43 / 50

43) Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

44 / 50

44) Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

46 / 50

46) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 18

47 / 50

47) Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

48 / 50

48) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

49 / 50

49) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

50 / 50

50) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Sonuç Hesaplanıyor...