4 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

4 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – 27

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

3 / 50

3) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

4 / 50

4) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 50

5) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 26 1

6 / 50

6) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

7 / 50

7) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

9 / 50

9) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

4 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

10 / 50

10) www.google.com

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

11) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

12 / 50

12) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

14 / 50

14) Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

16 / 50

16) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

17 / 50

17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

18 / 50

18) Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

19 / 50

19) Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

21 / 50

21) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

23 / 50

23) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

25 / 50

25) Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

26 / 50

26) 4 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

27 / 50

27) I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

28 / 50

28) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

29 / 50

29) Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

30 / 50

30) Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

31 / 50

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

31) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

32 / 50

32) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik24

33 / 50

33) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

35 / 50

35) Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

36 / 50

36) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

37 / 50

37) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

38 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
38) Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

39 / 50

39) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

4 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – a38

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

41 / 50

41) Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

42 / 50

42) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

43 / 50

43) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

44) Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

45 / 50

45) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

46 / 50

46) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 24 1

47 / 50

47) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

48 / 50

48) Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

49 / 50

49) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

50 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
50) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Sonuç Hesaplanıyor...