7 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

2 / 50

2) • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

3 / 50

3) I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

6 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
6) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

7 / 50

7) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

7 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – 43a

8 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

8) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

9 / 50

9) Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

10 / 50

10) Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

11 / 50

11) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

12 / 50

12) -Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

13 / 50

13) Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

14 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

14) Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

15 / 50

15) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

18 / 50

18) I. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

20 / 50

20) Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

22 / 50

22) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

www.google.com

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – ilkyardım1

24 / 50

24) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

7 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru34

25 / 50

25) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

trafik soru4

26 / 50

26) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

27 / 50

27) Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

28 / 50

28) Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

7 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – t26

29 / 50

29) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

30 / 50

30) • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

31 / 50

31) www.google.com

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

32 / 50

32) Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

33 / 50

33) Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

35 / 50

35) Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

36 / 50

36) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

37 / 50

37) Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

38 / 50

38) Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

39 / 50

39) “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

40 / 50

40) Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

41 / 50

41) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

42 / 50

42) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

43 / 50

43) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

44 / 50

44) “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

45 / 50

45) Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

7 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – 25

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

46 / 50

46) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

47 / 50

47) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

www.google.com

48 / 50

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

48) Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? 

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

50 / 50

50) Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – ilkyardım2

Sonuç Hesaplanıyor...