8 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2 / 50

2) Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

3 / 50

3) Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

4 / 50

4) I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

6 / 50

6) Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

7 / 50

7) Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

8 / 50

8) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

9 / 50

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

9) Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

10 / 50

10) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

11 / 50

11) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

12 / 50

12) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – s24

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

15 / 50

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

15) Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin
bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

16 / 50

16) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

8 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – a43

17 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

17) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

18 / 50

18) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

19 / 50

19) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

www.google.com

20 / 50

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

20) Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

22 / 50

22) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

23 / 50

23) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

24 / 50

24) Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

26 / 50

26) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

27 / 50

27) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

28 / 50

28) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

8 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – t18 1

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

30 / 50

30) Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

31 / 50

31) Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

8 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru40

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

33 / 50

33) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

34 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
34) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

35 / 50

35) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

36 / 50

36) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

37 / 50

37) 8 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

38 / 50

38) Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

39 / 50

39) “Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

41 / 50

41) Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

42 / 50

42) Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

43 / 50

43) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – s20

44 / 50

44) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

45 / 50

45) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 16

46 / 50

46) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

47 / 50

47) Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – ilkyardım9

48 / 50

48) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

50 / 50

50) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 26 1

Sonuç Hesaplanıyor...