9 Mart 2024 Ehliyet Soruları

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

2 / 50

2) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

3 / 50

3) Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

www.google.com

4 / 50

4) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

9 Mart 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru31

5 / 50

5) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

6 / 50

6) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

7) Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

9 / 50

9) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

10 / 50

10) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

trafik soru

11 / 50

11) Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

www.google.com

12 / 50

12) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 Mart 2024 Ehliyet Soruları 2 – 16d

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

14 / 50

14) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

16 / 50

16) Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

17 / 50

17) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

18) Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

19 / 50

19) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

20 / 50

20) Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

21 / 50

21) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

22 / 50

22) Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

23 / 50

23) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

24 / 50

24) Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

26 / 50

26) Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

28 / 50

28) -Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı

-Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

-Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

29 / 50

29) “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

30 / 50

30) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

31 / 50

31) Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

www.google.com

32 / 50

32) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

33 / 50

33) “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

34) Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

ilk yardım soru1

35 / 50

35) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

9 Mart 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru20

36 / 50

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

36) Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

38 / 50

38) Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 Mart 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru28

39 / 50

39) 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

41 / 50

41) Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

42 / 50

42) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

43 / 50

43) Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

46 / 50

46) Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

47 / 50

47) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 21

48 / 50

48) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

49 / 50

49) -Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

50 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

50) Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

Sonuç Hesaplanıyor...