Araçların Tescil İşlemleri, Teknik Şartlar ve Muayeneler

Araçların Tescil (Kayıt) İşlemleri

Bütün motorlu araçlar ile yönetmelikte zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını tescil ettirerek tescil belgesini almak zorundadırlar.

Motorlu araçların ve ağırlığı 0.75 tonun üzerinde olan römork ve yarı römorkların tescil işlemleri, Trafik Tescil Kuruluşlarınca yapılır. Ancak askeri araçlar ve ülkemizde askeri amaçla bulunan araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerince, Raylı sistemli araçlar bağlı olduğu kurum tarafından, kamuya ait iş makinleri kendi kurumlarınca, özel ve tüzel kişilere ait iş makineleri ise tarımda kullanılanlar Ziraat Odaları, inşaatta kullanılan Ticaret, Sanayi veya Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tescil işlemleri yapılır.

Araç sahipleri ilk defa tescil edilecek aracı satın alma ve gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek zorundadırlar.

Tescil belgesi, başkasına satış ve devir halinde 1 ay süre ile üzerinde renk değişikliği veya teknik değişiklik yapılması ya da kullanım amacının değiştirilmesi durumunda 30 gün süre ile geçerliliğini korur. Hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir.

Geçici Trafik Belgeleri

Tescil işlemleri gecikmiş, bir yerden bir yere götürme, yol testi gibi nedenlerle araçların geçici olarak karayoluna çıkarılması için geçici trafik belgeleri verilir. Bu belge plakaları ile kullanılır.

A Geçici Trafik Belgesi: Yol testi ve gösteri yapılacak, fabrika, depo, teşhir yeri arasında sürülecek araçlara verilir. Aynı il sınırları içine 24 saat, şehirler arası yollarda sürülmesi için ise 6 gün süre ile geçerlidir.

B Geçici Trafik Belgesi: Tescili yapılmamış, trafik işlemleri tamamlanmamış araçlar için verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.

C Geçici Trafik Belgesi: Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği yere kadar götürülecek araçlar için verilir. 6 gün süre ile geçerlidir.

D Geçici Trafik Belgesi: Yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi için verilen belgedir. 30 gün süre ile geçerlidir.

E Geçici Trafik Belgesi: Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgahı yabancı ülkelere de olan gezginlerin haricinde kalan resmi ve özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin araçları için verilen belgedir. 6 gün süre ile geçerlidir.

F Geçici Trafik Belgesi: Dış ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın yurdumuza gelişlerinde gümrük idarelerince verilen belgedir. 3 ay sürü ile geçerlidir.

Tescil ve trafik belgesi işlemleri devam eden araçlara günlü ve saatli izin belgesi verilir. Bu süre 48 saati geçemez.

Araçların Muayenesi ve Muayeneye Yetkili Kuruluşlar

Araçların periyodik teknik muayeneleri Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında yapılır. Teknik şartlara uygun olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.

  • Hususi otomobiller ve bunların römorkları ile motosiklet ve motorlu bisikletler ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
  • Resmi ve ticari otomobiller ve bunların römorkları ilk 2 yaş sonunda ve devamında 1 yılda bir
  • Traktörler ve bunların römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
  • Diğer bütün motorlu araçlar ve bunların römorkları ilk 1 yaş sonunda ve devamında 1 yılda bir periyodik teknik muayneye tabi tutulurlar.

Araç üzerinde teknik değişiklik yapılması ve herhangi bir kazaya karışması durumunda yetkili zabıta tarafından muayenesi gerekli görülen araçlar muayene süresi dolmamış olsa bile özel muayenesi zorunludur. Muayene süresi geçmiş olan araçlar, tespiti halinde trafikten men edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir