Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 25

1 / 50

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

4 / 50

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 24 1

6 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

7 / 50

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

8 / 50

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 25 1 – t31

 

9 / 50

Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

10 / 50

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

12 / 50

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

13 / 50

Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

16 / 50

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

17 / 50

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

18 / 50

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

20 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

21 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

22 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 25 2 – t18 1

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

24 / 50

I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

25 / 50

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

26 / 50

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 25 3 – soru31

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

28 / 50

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

29 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

31 / 50

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 29

32 / 50

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

33 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 25 4 – 38

34 / 50

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 25 5 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

35 / 50

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

36 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

39 / 50

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

40 / 50

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

42 / 50

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

43 / 50

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

44 / 50

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

45 / 50

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

46 / 50

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 36

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

48 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

50 / 50

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Bekleyin ...

2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

7 Comments

  1. Hamdi Yüksel dedi ki:

    Ebru hoca dinleyin

    1. Huseyin dedi ki:

      Kazanmak istiyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir