Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 27

1 / 50

1) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

3 / 50

3) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 1 – abs lambasi

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

5 / 50

5) Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

6 / 50

6) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

9 / 50

9) Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

10 / 50

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

10) Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? 

11 / 50

11) Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

12 / 50

12) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

13) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

14 / 50

14) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

15 / 50

15) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

17 / 50

17) Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

18 / 50

18) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

19 / 50

19) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

23 / 50

23) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

24 / 50

24) Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

25 / 50

25) Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

26 / 50

26) Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 2 – soru4

27 / 50

27) Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

28 / 50

28) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

29 / 50

29) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

30 / 50

30) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

31 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

31) Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

32 / 50

32) "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun "dur" işaretinde "geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

34 / 50

34) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

35 / 50

35) “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

36 / 50

36) Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 4 – t22 1

37 / 50

37) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

38 / 50

38) Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – motor43

39 / 50

39) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

40 / 50

40) Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 5 – t16

41 / 50

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

41) Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

43) Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

45 / 50

45) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 18

46 / 50

46) Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

47 / 50

47) www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

48 / 50

48) Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 14

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

50 / 50

50) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 27 6 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Sonuç Hesaplanıyor...

2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

2 Comments

  1. Ugur Güneş dedi ki:

    Bugün sınavım vardı hep buradan çalıştım gecemdim bu soruların alakası yok

    1. Anonim dedi ki:

      :d

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir