Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 28

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

2 / 50

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

4 / 50

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

5 / 50

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

6 / 50

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7 / 50

8 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

9 / 50

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

11 / 50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

12 / 50

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

14 / 50

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

15 / 50

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

16 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

18 / 50

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

19 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 28 2 – 17

20 / 50

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

23 / 50

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

24 / 50

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

26 / 50

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – s28

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

27 / 50

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

28 / 50

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

30 / 50

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

31 / 50

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

32 / 50

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

34 / 50

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

38 / 50

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 28 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

42 / 50

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

44 / 50

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

45 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

46 / 50

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

47 / 50

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

48 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

49 / 50

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Bekleyin ...

2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

19 Comments

  1. Anonim dedi ki:

    70le geçtim burdan inşallah normalde de geçerim eyer aynıları çıkarsa bide birkaçını yanlış işaretlemişim bildiğim soruları insalah bakalm gecerim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir