E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

2 / 50

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 9

3 / 50

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 34 1 – soru22

5 / 50

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 50

I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 50

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 34 2 – trafik17

10 / 50

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

11 / 50

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

12 / 50

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

13 / 50

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

15 / 50

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

16 / 50

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

17 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

18 / 50

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

19 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – ilkyardım5

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

20 / 50

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

21 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

23 / 50

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

24 / 50

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

26 / 50

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

27 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – s15

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

29 / 50

Ehliyet Deneme Sınavı - 34 3 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

30 / 50

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

32 / 50

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

33 / 50

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

34 / 50

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

35 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 34 4 – 44

36 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

trafik soru5

37 / 50

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

39 / 50

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

40 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

www.google.com

41 / 50

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

42 / 50

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

43 / 50

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

44 / 50

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

45 / 50

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

47 / 50

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

48 / 50

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 34 5 – i10

49 / 50

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

50 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Sınavı Değerlendir