Ehliyet Deneme Sınavı – 35

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

1) Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 50

2) Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

3 / 50

3) Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

6 / 50

6) Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

www.google.com

7 / 50

7) "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

8 / 50

8) Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – s15

9 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

9) Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

10 / 50

10) www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

11 / 50

11) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

13 / 50

13) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

14 / 50

14) I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

15 / 50

15) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

17 / 50

17) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

18 / 50

18) Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

19 / 50

19) Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

20 / 50

20) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

21 / 50

21) Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

22 / 50

22) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

23 / 50

23) Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

www.google.com

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

24 / 50

24) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

25 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

25) Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

26 / 50

26) I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

27 / 50

27) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 35 1 – t23

28 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
28) Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

29 / 50

29) Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

30 / 50

30) Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

31) “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

32 / 50

32) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

33 / 50

33) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

35 / 50

35) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

36 / 50

36) Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

www.google.com

37 / 50

37) Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

38 / 50

38) Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

39 / 50

39) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

40 / 50

40) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 35 2 – soru24

41 / 50

41) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

43 / 50

43) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 35 3 – 13

44 / 50

44) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 35 4 – trafik18

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

46 / 50

46) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik18

47 / 50

47) Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

48 / 50

48) "Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

49 / 50

49) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

50 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

50) Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...

3 Yorum

 1. Aysel ceviz dedi ki:

  Çok güzel sorular

  1. Anonim dedi ki:

   Aynen

 2. Aysel ceviz dedi ki:

  Çok beğendim sorular çok güzel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir