E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 38 1 – soru12

2 / 50

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

5 / 50

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

7 / 50

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

10 / 50

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

12 / 50

– – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

14 / 50

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

18 / 50

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

19 / 50

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

22 / 50

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 21

23 / 50

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 38 2 – soru29

24 / 50

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

26 / 50

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

trafik soru5

28 / 50

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

29 / 50

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

30 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 38 3 – soru22

31 / 50

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 17

32 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

33 / 50

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

35 / 50

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 50

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

37 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

www.google.com

38 / 50

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

39 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

trafik soru6

40 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

41 / 50

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 21

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

44 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

www.google.com

45 / 50

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

47 / 50

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik25

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

49 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – 38

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

Sınavı Değerlendir