Ehliyet Deneme Sınavı – 40

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

1) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 1 – soru20

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

3 / 50

3) 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

4 / 50

4) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

6 / 50

6) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 9

7 / 50

7) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 2 – 26

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

9 / 50

9) Ehliyet Deneme Sınavı - 40 3 – trafik1

I. Yükün hasar görmesi

II. Direksiyon hâkimiyetinin kaybolması

III. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması

Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır?

10 / 50

10) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 21

11 / 50

11) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

12 / 50

12) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

13 / 50

13) Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

14 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
14) Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

15 / 50

15) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

16) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 4 – soru34

17 / 50

17) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

trafik yavaşlat

18 / 50

18) Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

19 / 50

19) I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

20 / 50

20) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

21 / 50

21) Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

22 / 50

22) • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

23 / 50

23) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik21

24 / 50

24) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

25 / 50

25) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

26) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

29 / 50

29) Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 21

30 / 50

30) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – s24

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

www.google.com

32 / 50

32) Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

33) Ehliyet Deneme Sınavı - 40 5 – trafik2

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

35 / 50

35) “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

38 / 50

38) Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

39 / 50

39) Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 6 – t22 1

40 / 50

40) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 7 – soru24

41 / 50

41) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 40 8 – 20

42 / 50

42) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

43 / 50

43) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

44 / 50

44) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

45 / 50

45) I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

46 / 50

46) Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

47 / 50

47) Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

48 / 50

48) Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

49) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

50 / 50

50) Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...

4 Yorum

  1. Ersan bulut dedi ki:

   Ehliyeti bir türlü alamadlm ne yapmalıyım saygılarımla

  2. Anonim dedi ki:

   sorular çok zorlanıyorum sinirden kapı kırizi gecirdim

  3. Anonim dedi ki:

   ehliyet alanlar almak isterseniz adam bulun paranan alın ben kazık gibi ceza yedim 25000

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir