Ehliyet Deneme Sınavı – 41

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

2 / 50

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

3 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 1 – t18

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

6 / 50

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – s12

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

8 / 50

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

9 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

10 / 50

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

12 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

13 / 50

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

15 / 50

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

16 / 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

18 / 50

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

19 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

20 / 50

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 2 – 13

21 / 50

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

25 / 50

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

26 / 50

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

27 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

28 / 50

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 3 – soru4

29 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

31 / 50

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

32 / 50

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

34 / 50

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

37 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 4 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

38 / 50

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 5 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

39 / 50

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

42 / 50

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

43 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

44 / 50

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

45 / 50

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46 / 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

47 / 50

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavı - 41 6 – soru40

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

48 / 50

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

49 / 50

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

50 / 50

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Bekleyin ...

One Comment

  1. Sunay buyukoTas dedi ki:

    Cevap ne aldım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir