Ehliyet Sağlık Raporu – Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu

Ehliyet Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Ülkemizde bireylerin yasalara uygun bir şekilde araç kullanabilmesi için bilindiği gibi ehliyet alması gerekir, bunun için en önemli şartlardan biri ehliyet sağlık raporu almaktır. 18 yaşını doldurmuş olan her bireyin alabileceği ehliyetlerde ise, bir takım şartların tamamlanması gerekmektedir.

Her sene yeni bir düzenleme hayatımıza giriyor olsa da, bunlardan ilki ve değişmeyeni için ehliyet sağlık raporu bilgisi verilebilecektir. Kişiler yasalarla da uygun bulunan kurumlardan bu raporu aldıktan sonra, doğrudan ehliyet kurslarına kayıt olabilecek ve ehliyet sınavına da hazırlanabilecektir.

Birçok kişi, sağlık raporu alınmasının zorunlu olduğunu bilse de, ehliyet sağlık belgesi nereden alınır konusunda birçok araştırma yapmaktadır. Bundan dolayı, kişilerin daha hızlı adım atabilmesi adına, sağlık raporu alınabilecek kurum ve kuruluşları şu şekilde sıralayabiliriz.

Ehliyet sağlık raporunu nereden alabilirsiniz?

  1. Bakanlıklara ya da üniversitelere bağlı olan sağlık kurumları
  2. Aile sağlığı merkezleri (Göz muayenesi için hastaneye sevk edebilir)
  3. Özel tıp merkezleri
  4. Özel muayenehaneler
  5. Özel poliklinikler
  6. Özel hastaneler

# Hastaneler ve aile sağlığı merkezi için MHRS üzerinden randevu almayı unutmayınız.

Ehliyet yenileme randevu sistemi için tıklayın.

Görüldüğü üzere, kişilerin yaşadıkları bölgede bulunan ve resmi bir şekilde sağlık hizmeti sunan birçok kurumdan sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporu alması mümkündür.

Ancak, rapor alacak olan kişiler hem muayene sırası alırken hem de hekim muayenesine girdiği zaman, ilgili sağlık raporunu ehliyet yani sürücü belgesi için aldığını belirtmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, kişilerin sağlık raporları eksik olacağından dolayı kayıt işlemlerinde problem yaşanacaktır.

Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu

Alınacak olan sağlık raporunda belirli gruplar yer almaktadır. İkiye ayrılan bu sağlık raporları için de şu detayları paylaşabiliriz.

  • 1. Grup Sağlık Raporları: Bu sağlık raporundan alabilmek için M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfından bir ehliyet alıyor olmanız gerekmektedir. Bu gruptaki kişiler 10 yılda bir olacak şekilde sağlık raporu alacak ve ehliyetini yenileyecektir.
  • 2. Grup Sağlık Raporu: Eğer kişiler C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfından bir ehliyet alacaksa bu grupta bir rapor almalıdır. Ayrıca ikinci grup sağlık raporu alacak olan kişiler her 5 yılda bir yeni rapor alarak ehliyetlerini yenilemesi gerekmektedir.

Sağlık raporu alacak olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler, başvuracakları kurumlar ve ehliyet türüne göre rapor sınıflandırması da bu şekildedir.

Engelli Ehliyeti için Sağlık Kontrolü

Normal olarak, ehliyet alarak araç kullanacak kişilerin sağlık anlamında bir engellerinin olmaması gerekli. Bu engel aracın kullanımına etki edebilecek düzeydeyse bazı istisnalar dışında engelli kişinin ehliyet alması mümkün değildir.

engelli ehliyeti
engelli ehliyeti sağlık kontrolü

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte araçlar üzerinde yapılan çeşitli modifikasyonlarla birlikte bazı engelli insanların da araç kullanabilmelerinin önü açılmıştır.

Örnek verecek olursak, ayaklarını kullanamayan bir insan sonradan araca monte edilebilen ya da fabrika çıkışlı olarak üretilen el gazına sahip özel bir araç sayesinde ayaklarını kullanmadan aracı kullanabilir.

İlk duyduğunuzda, zor bir araç kullanma yöntemi gibi gelse de, kullanması ayak ile hareket ettirilen normal bir araç kadar kolaydır. Unutmayın ki her iki araçta da yeni başlayanlar için bir araca alışma süresi vardır.

Ancak bazen engeliniz, araçta yeterli donanım modifikasyonu yapılsa da onu kullanmanız için yeterli olmayabilir. Örneğin, kulaklarınız duymuyorsa araç kullanmanız mümkün değildir. Çünkü trafikte gözle görmek kadar kulakla duymak da önemlidir.

Bunun yanında kol ya da ellerinizden bir tanesi yoksa yine ehliyet alamazsınız. Ayaklarınız olmadan elinizle aracı hareket ettirebilirsiniz ancak eliniz olmadan ayaklarınızla araca yön veremezsiniz.

Ehliyet Sağlık Raporu Kontrolü

ehliyet sağlık raporu
ehliyet sağlık raporu

Engellilerin ehliyet alma konusunu kısaca açıkladıktan sonra biraz da ehliyet almadan önce yaptırmanız gereken sağlık muayenesine değinelim.

Sağlık muayenesine kayıt olduğunuz ehliyet kursu tarafından götürülürsünüz. Bu muayenede araç kullanmaya ne kadar yeterli olup olmadığınız ölçülmektedir. Çok fazla derinlemesine bir muayene yapılmadığını söylemek yanlış olmaz.

Muayenede göz, kulak ve hareket kabiliyetiniz öncelikli olarak kontrol edilir. Ne kadar duyduğunuz, ne kadar gördüğünüz ve hareket etmenizde bir mani olup olmadığı doktor tarafından kontrol edilir.

# Eğer bir rahatsızlığınız varsa bunu önceden doktora söylemeniz doğru olacaktır.

Çünkü farkında olduğunuz ancak gizlediğiniz bir rahatsızlık hem sizi hem de başkalarını trafikte tehlikeye sokacaktır.

Sağlık muayenesi konusunda ne yazık ki bazı açıklar bulunmaktadır. Örneğin kalp rahatsızlığınız, epilepsi, sara gibi rahatsızlıklarınız bu muayene sırasında kontrol edilememekte ve anlaşılamamaktadır.

Bu yüzden sorumlu bir birey olarak bu rahatsızlıklarınızı dile getirmeniz gerekmektedir. Unutmayın ki; araç kullanırken geçireceğiniz bir epilepsi nöbeti ya da kalp rahatsızlığı hem sizi hem trafikte bulunan diğer araçları tehlikeye atacaktır.

Sağlık Bakanlığının Sürücü Belgesi Sağlık Raporu ile İlgili Duyurusu

# Sağlık Bakanlığına ait ehliyet sağlık raporu ile ilgili duyuru şu şekildedir:

Sürücü Belgesi İçin İstenilen Sağlık Raporuna İlişkin Basın Açıklaması (10.02.2016)

Sürücü belgesi için istenilen “sağlık raporuna” ilişkin yayınlanan haberlerde kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

Sürücü belgesi almak için aranan sağlık koşulları, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.  Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Buna göre sürücü adayının, sağlık raporu almak için aile hekimlerine ve Bakanlıkça ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen hekimlere başvurması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenir.

Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan bu işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  

Aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır: 

*Tek Hekim Sağlık Raporu: (5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul)

Sağlık kurulu raporu, 5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul tarafından verilmektedir. Bu rapor için yapılan tetkiklerin yanı sıra yapılacak ilave tetkiklerden de ek bir ücret talep edilmemektedir.

Yine yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zekâ testi konusunda da yanlış anlamalara neden olabilecek haberler yer almaktadır. Zekâ testinin, sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanması söz konusu değildir. 

Ancak hekimlerimiz tarafından muayene sırasında; “ağır akıl hastalığı”, “demans”, “kişilik bozukluğu” ve “uyuşturucu madde bağımlılığı” gibi bir durumun tespit edilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek kişi psikiyatri uzmanına sevk edilir. 

Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zekâ testi yapılır. Bu testin sonucunun “79 ve altı” çıkması halinde kişinin sürücü belgesi alamayacağına karar verilmektedir. 

Dolayısıyla her sürücü adayına zekâ testi yapılmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.  

(*Tek Hekim Raporu: Hastanelerde kurula girmeksizin bir hekim tarafından verilen raporudur.)

(**Sağlık Kurulu Raporu: İleri tetkiklerin gerektiği durumlarda birden çok uzmanın  oluşturduğu kurulun verdiği sağlık raporudur.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir