12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Bu kısımda 14 Mayıs 2016 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

1 oylar, 4 ortalama
0

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

2 / 50

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – soru41

3 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 43a

4 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

5 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – soru22

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

7 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

8 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

9 / 50

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10 / 50

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

11 / 50

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – soru42

12 / 50

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

14 / 50

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

16 / 50

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

17 / 50

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – soru1

18 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

19 / 50

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – soru12

20 / 50

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

21 / 50

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

24 / 50

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – s38b

25 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – soru24

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

27 / 50

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

28 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – soru18

29 / 50

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

30 / 50

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

32 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – soru20

33 / 50

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

34 / 50

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

38 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

39 / 50

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – soru29

40 / 50

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

42 / 50

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – t31

 

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

44 / 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

45 / 50

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

46 / 50

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – soru31

47 / 50

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

48 / 50

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

49 / 50

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

50 / 50

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – soru26

0%

Sınavı Değerlendir

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir