E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

www.google.com

3 / 50

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

4 / 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

5 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

7 / 50

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

8 / 50

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

10 / 50

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 43 1 – t18

11 / 50

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

12 / 50

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

trafik soru3

13 / 50

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

15 / 50

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 43 2 – trafik20

16 / 50

I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

17 / 50

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 43 3 – soru12

18 / 50

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

19 / 50

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

20 / 50

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

21 / 50

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

22 / 50

Ehliyet Deneme Sınavı - 43 4 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

23 / 50

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – kontrolsuz demir yolu 1

24 / 50

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

25 / 50

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

26 / 50

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

27 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

www.google.com

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

29 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – s19

30 / 50

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun "dur" işaretinde "geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

32 / 50

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

34 / 50

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

35 / 50

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

36 / 50

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

37 / 50

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

38 / 50

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

42 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 43 5 – soru24

43 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

www.google.com

44 / 50

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

46 / 50

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

47 / 50

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

48 / 50

“Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

49 / 50

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Sınavı Değerlendir