Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 13

1 / 50

1) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

2 / 50

2) Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

3) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 1 – 13

4 / 50

4) I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

7 / 50

7) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
8) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

9 / 50

9) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 2 – t17

10 / 50

10) Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

11 / 50

11) Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik16

12 / 50

12) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 3 – abs lambasi

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

13 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

13) Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

14 / 50

14) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

16 / 50

16) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 19

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

18 / 50

18) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

20 / 50

20) Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

21 / 50

21) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 4 – t18

22 / 50

22) Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

24 / 50

24) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 5 – a38

25 / 50

25) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

www.google.com

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

27 / 50

27) Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

28 / 50

28) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

29 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

29) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

30 / 50

30) Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

31 / 50

31) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 6 – t24

32 / 50

32) Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik19

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

34 / 50

34) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik18

35 / 50

35) Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

36 / 50

36) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

37 / 50

37) Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

38 / 50

38) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

39 / 50

39) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

40) -Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı

-Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

-Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

41 / 50

41) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

42 / 50

42) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 13 7 – camsuyu seviye isigi

Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

44 / 50

44) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

45 / 50

45) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

47 / 50

47) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

48 / 50

48) Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

50 / 50

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
50) Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

2 Yorum

  1. Haydar dedi ki:

    44 doğru 6 yanlış bence iyi bir sonuç umarım gerçek sınavda da geçer not alırım

    1. Onur dedi ki:

      İnşallah haydar abim yarın sınavım abi İnşallah kazanırım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir