Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 31

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

2 / 50

2) Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 19 – 27

3 / 50

3) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

4 / 50

4) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

5) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

7 / 50

7) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

8 / 50

8) Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

9 / 50

9) Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

10 / 50

I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

10) Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

11 / 50

11) I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

13 / 50

13) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 31 1 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

14 / 50

14) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

15 / 50

15) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

16 / 50

16) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 26 1

17 / 50

17) Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

18 / 50

18) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

19) Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 

20 / 50

20) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

23 / 50

23) “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

24 / 50

24) Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 31 2 – t16

25 / 50

25) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

26 / 50

26) Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

27 / 50

27) Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 22

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

29 / 50

29) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

30 / 50

30) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

31 / 50

31) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 31 3 – t19

33 / 50

33) I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

36 / 50

36) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

38 / 50

38) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 31 4 – s38a

39 / 50

39) Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

40 / 50

40) Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

41 / 50

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

41) Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

45 / 50

45) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 31 5 – t22

 

46 / 50

46) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

48 / 50

48) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

49 / 50

49) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

50 / 50

50) Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

Sonuç Hesaplanıyor...

2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

9 Yorum

 1. Anonim dedi ki:

  Burda iyi sonuçlar alıyorum inşallah sınavda da alırım🙏

 2. Adin Ross dedi ki:

  100 alamayan var mı????? Andrew Tate’ten öğrendim kardeş. Bayağı kolay.

 3. Anonim dedi ki:

  Yarın sınavım var sitresten ölmezsem iyidir keşke böyle sorular çıksa ?

 4. Hamza dedi ki:

  Soruları doğru yaptığım halde yanlış yaptığımı gösteriyor bu nasıl bir site böyle yardımcı olacağı yerde yanıltıyor

  1. Anonim dedi ki:

   Cevap anahtarı

 5. Metin kurt dedi ki:

  Sınava girdim96 puan aldım

  1. Anonim dedi ki:

   Darısı başıma ??

  2. Anonim dedi ki:

   Burdami çalıştınız

  3. Anonim dedi ki:

   Darısı bizim başımıza insallah ???

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir