Ehliyet Deneme Sınavı – 32

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

2 / 50

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

3 / 50

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

4 / 50

Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

5 / 50

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

6 / 50

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

7 / 50

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

8 / 50

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

12 / 50

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

13 / 50

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

14 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 32 1 – soru22

15 / 50

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – ilkyardım2

16 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 18 – 26

17 / 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

19 / 50

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 32 2 – a38

20 / 50

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

23 / 50

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

26 / 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

27 / 50

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

30 / 50

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

31 / 50

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

32 / 50

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – s28

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

33 / 50

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 32 3 – soru4

34 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik18

35 / 50

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

36 / 50

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

38 / 50

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

39 / 50

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

40 / 50

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Ehliyet Deneme Sınavı - 32 4 – t27

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

45 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

48 / 50

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

50 / 50

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Bekleyin ...

3 Comments

  1. Nagihan dedi ki:

    Tsk ederim bugün sınavdan 76alarak çıktım sayenizde sadece 1hafta deneme lerinjzi cozdum hiç calismadan

  2. Anonim dedi ki:

    Teşekkür ederim bu siteye emeği geçen herkese ???? minnettarım sadece 1hafta bu siteden günde bir sefer deneme cozdum bugün sınavdan 76 alarak gectim

  3. kahraman dedi ki:

    42 . sonrunun doğru cevabı lastik havasinın az olması değilmidir sürücüden kaynaklı yakıt sarfiyatının artması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir