Ehliyet Deneme Sınavı – 47

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

2 / 50

2) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

5 / 50

5) Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

www.google.com

6 / 50

6) Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

7 / 50

7) Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 21

8 / 50

8) Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

9 / 50

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

9) Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

10 / 50

10) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

11 / 50

11) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

12 / 50

12) I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

14 / 50

14) Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

15 / 50

15) Ehliyet Deneme Sınavı - 47 1 – trafik2

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

17 / 50

17) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

19 / 50

19) www.google.com

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

20) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

21 / 50

21) Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

22 / 50

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.

22) Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

23) Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

24 / 50

24) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 47 2 – 23

25 / 50

25) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Ehliyet Deneme Sınavı - 47 3 – t22

 

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

27 / 50

27) Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? 

28 / 50

28) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

29 / 50

29) Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

30 / 50

30) Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

31 / 50

31) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Ehliyet Deneme Sınavı - 47 4 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

32 / 50

32) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

34 / 50

34) Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

36 / 50

36) Ehliyet Deneme Sınavı - 47 5 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

37 / 50

37) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

38 / 50

38) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

41 / 50

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

41) Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

42 / 50

42) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

44 / 50

44) Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

45 / 50

45) Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 47 6 – 15c

46 / 50

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
46) Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

47 / 50

47) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 47 7 – 35

48 / 50

48) -Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

49 / 50

49) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir