Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 11

1 / 50

1) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

2) Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

3 / 50

3) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 11 1 – soru24

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

5 / 50

5) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

6 / 50

6) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

7 / 50

7) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

8 / 50

8) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 11 2 – soru31

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

10 / 50

10) Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

11 / 50

11) www.google.com

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

12 / 50

12) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

www.google.com

13 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

13) Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

14 / 50

14) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

15 / 50

15) “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

18 / 50

18) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

www.google.com

19 / 50

19) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20 / 50

20) I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

21) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

23 / 50

23) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

25 / 50

25) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 11 3 – trafik20

26 / 50

26) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

27 / 50

27) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

28) I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

29 / 50

29) Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

30 / 50

30) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

31 / 50

31) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

32 / 50

32) Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

33 / 50

33) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

34 / 50

34) Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

35 / 50

35) I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

36 / 50

36) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

38 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

38) Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

39 / 50

39) Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

41 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
41) Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

42 / 50

42) I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

43 / 50

43) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor39

44 / 50

44) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 11 4 – trafik4

45 / 50

45) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

46) Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? 

47 / 50

47) Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

48 / 50

48) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

49 / 50

49) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

4 Yorum

  1. Ugur Güneş dedi ki:

    Ben bu sorulardan çalışıyorum acaba bu sorular sınavda cikiyormu

  2. DURMUŞ dedi ki:

    Sınava hazırlık bunun bana faydalı olacağını düşünüyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir