İnsan Vücudunun Genel Yapısı

İnsan Vücudunun Genel Yapısı

Vücut Yapısı

İlk yardım uygulamalarını kolaylaştırdığından dolayı vücut yapısı ile ilgili genel bilgilerin bilinmesi önemlidir.

Hücre

Canlılar hücrelerden oluşmaktadır. Vücudumuzun en küçük biyolojik yapıtaşıdır.

Doku

Aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna denir. Epitel, kas, destek, sinir olmak üzere 4 grupta incelenir.

Organ

Dokuların birleşmesiyle oluşur. Mide, böbrek vs.

Sistem

Yaşamsal fonksiyonların yerine getirilebilmesi için organların birleşmesiyle oluşan yapıya denir. Dolaşım, solunum, hareket sistemleri vs.

Önemli Vücut Sistemleri ve Organları

Hareket Sistemi

  • Kemikler: Kemikler vücudu ayakta tutan çatı yapısıdır. Hareket etmeyi ve sistemlerin kolay çalışmasın sağlar. Vücudumuzda 208 adet kemik iskeletimizi oluşturur. Kemikler yassı, uzun ve kısa olmak üzere üç türlüdür.
  • Eklemler: Kemiklerin birbirine bağlandığı yapılardır. Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere üç türlüdür.
  • Kaslar: Çizgili kaslar, çizgisiz (düz) kaslar ve kalp kası olmak üzere üç türlüdür.

Dolaşım Sistemi

Vücudun her bölgesinde faaliyeti olan sistemdir.

  • Kalp: Dolaşım sisteminin merkezidir. 4 odacıklıdır.
  • Kan: Dolaşım sisteminin temel doku yapısıdır.
  • Damarlar: Atardamar, toplardamar, lenf damarları ve kılcaldamar.

Kalp atım sayısı yetişkinlerde dakikada 60-100, çocuklarda 80-120 ve bebeklerde 100-140’tır.

Atardamarlar vücutta temiz kanın dolaşımını sağlar. Toplardamarlar ise kirli kanının kalp ve akciğer sistemine getirilerek temizlenmesini sağlar. Kılcaldamarlar ise en ince damalarlardır. Dokulara temiz kan gönderiminde görevlilerdir.

Solunum Sistemi

Solunum canlı yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Soluk alıp vermeye “solunum” adı verilir. Solunum sayısı yetişkinlerde dakikada 15-20, çocuklarda 20-25 ve bebeklerde 25-40 arasındadır.

Burun, yutak, dil, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, diyafram-karın kası (yardımcı organ), kaburgalar ve arası kaslar (yardımcı organ) ve göğüs kasları solunum sisteminin organlarıdır.

Sindirim Sistemi

Vücudun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gıdaların alınması, sindirilmesi ve atıkların dışarıya atılmasını sağlayan sistemdir.

Ağız, yutak, yemek borusu, mide, tükürük bezleri (yardımcı organ), karaciğer (yardımcı organ), pankreas (yardımcı organ), ince ve kalın bağırsaklar sindirim sisteminin organlarıdır.

Sinir Sistemi

Etki tepki sistemi olarak ifade edilebilir. Duyuların algılanması, biçimlendirilmesi ve tepki verilmesinden sorumlu bir sistemdir.

Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik, sinir sisteminin organlarıdır.

  • Beyin: Vücut üzerinde kontrol gücü olan bilinç sistemidir. Duyu sistemlerinin yapılandığı temel organdır. Beyinden 12 çift sinir çıkar.
  • Beyincik: Yönetimleri, dengeyi ve hareketi sağlar.
  • Omurilik Soğanı: Temelde dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder.
  • Omurilik: 31 çift sinir çıkar. Beyinden gelen 12 çift sinirle birlikte hareket eder. Sinir sisteminin en yoğun faaliyet gösterdiği vücut bölgesi omuriliktir. Kas, deri ve iç organlarında işlev yürütürler. Beyin ve omurilikte bir hasar olursa koma, felç ve hissizlik meydana gelebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir