Trafikle İlgili Kuruluşlar

Trafikle İlgili Kuruluşlar

Karayolları Trafik Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18 Haziran 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Oluşturulma amacı karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ile ilgili tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Karayolları Trafik Kanunu’nu karayollarının anayasası olarak görebilirsiniz.

Eğer Karayolları Trafik Kanunu detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Trafik ile İlgili Kuruluşlar ve Komisyonlar

1. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan ve Karayolu Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararların yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler.

Şimdi sizin için önemli noktayı söylüyorum: Başbakan’ın başkanlığında yılda iki defa toplanır. Başbakan’ın gerekli görmesi hâlinde olağanüstü gündemle de toplanabilir.

2. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında toplanır. Trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve kazaların azaltılmasına yönelik sunulan önerileri veya katılacak temsilcilere önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar.

Bu kısım da önemli: Ayda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde zorunlu olarak da toplanabilir.

3. Emniyet Genel Müdürlüğü

Trafiği düzenlemek, sürücü belgelerini vermek, trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleyerek takibini yapmak, araç tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek gibi görevleri bulunmaktadır.

Trafik zabıtaları ise trafik hizmetlerini yönetmekle yetkili kılınmış personeldir.

Trafik zabıtalarının olmadığı yerlerde, örneğin; kırsal alanlarda trafik zabıtasının yerine Jandarma Trafik yetkilidir.

4. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolları, tüneller yapmak ve hizmete sunmakla görevli kuruluştur. Ayrıca taşıma yetki belgeleri vermek ve tescile bağlı araçların muayenelerini yapmakla sorumludur.

4a. Karayolları Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlıdır. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri (trafik levhaları gibi) yapmak, trafik güvenliği açısından aydınlatma, bariyer, hız sınırlarının altında veya üstünde hız sınırları belirlemek ve işaretlemek gibi önlemler almakla yetkilidir.

5. Millî Eğitim Bakanlığı

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, sürücü adaylarının sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifikalarını vermekle görevlidir.

6. Sağlık Bakanlığı

Olası trafik kazalarına karşı ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak, karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, gerekli personel ve araç sağlamak gibi görevleri vardır.

7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Köy yollarının standartlarının yükseltilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir.

8. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliği ve bunun yol açtığı tehlikelerden bütün canlıları ve çevreyi korumak, bu konuda önlemler almakla görevlidir.

9. Belediye Trafik Birimleri

Görev sınırları içerisinde yol ve kavşaklar yaparak, trafik levhaları ve işaretleri tesis ederek trafiğin düzenli akışını sağlamak ve trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla sorumludur.

Ek olarak, trafiğin akışını kolaylaştırmak açısından gereksiz durma ve duraklamaları önlemek için “Trafik Akımı Programı” ve ayrıca toplu taşıma araçlarının kalkış ve varış saatlerini düzenleyen tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymakla görevlidir.

10. İl ve İlçe Trafik Komisyonları

İllerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam başkanlığında, Belediye, Emniyet, Jandarma gibi birçok kuruluşun temsilcileri ile toplanır. Bulunduğu il ya da ilçenin ihtiyaç ve şartlarına göre trafikle ilgili düzeni ve güvenliği sağlamak, sorunları çözmekle görevlidir.

Ek olarak, belediye sınırları içinde ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekillerini, şartlarını, güzergâhlarını ve sayılarını belirlemekle görevlidir.

11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Taşıtların sebep olduğu hava kirliliği, egzoz gazları etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak için gerekli ölçümler yapmakla görevlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir