Trafikte Hukuki Sorumluluk ve Sigorta

Trafikte Hukuki Sorumluluk ve Sigorta

Motorlu bir aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olursa motorlu aracın bir teşebbüsünün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi doğan zarardan müştereken (ortaklaşa) ve müteselsilen (dolaylı olarak) sorumlu olurlar. Motorlu araç, herhangi bir kazada ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise bu aracın satışını engellemek üzere Cumhuriyet Savcılıklarınca aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna talimat verilir.

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmez. Bu sigorta; Yolcuları, sürücüleri ve araç içinde görevli diğer personeli duraklamalar dahil olmak üzere seyahat süresince teminat altına alır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi araçta bulundurulmak zorundadır. Sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir. Bu sigortanın süresi 1 yıldır. Sigortacılar, hak sahibinin kaza tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu sigortaya ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigorta sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine ödemek zorundadırlar. Motorlu araçların neden olacakları zararların karşılanabilmesi için Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Garanti Fonu

Sigorta şirketinin iflas etmesi, sigortayı yaptırmaksızın karayoluna çıkarılan araçların başkalarına zarar vermesi, kazayı yapan aracın tespit edilememesi, çalınmış araçların kişilere zarar vermesi hallerinde ve motorlu araç yarışları ile ilgili olarak bulunması gereken sigorta yaptırılmamışsa, ödenmesi gereken tazminat, hasar ve tedavi giderleri ile üniversite hastanelerinde ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına acil olarak götürülen trafik kazası geçirmiş kişilere Sağlık Bakanlığı tarifesi uygulanarak verilen hizmet bedelinin teminat tutarını aşan kısmı fon tarafından ödenir.

Kasko Sigortası isteğe bağlı olup, yaptırılması zorunlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir