10 Ekim 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ekim 2015 ehliyet sınavında sorulan ilk yardım sorularını çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 13 dakikadır. Sizlere 13 soru sorulmuştur. Başarılar

Soru Sayısı: 13

Süreniz: 13 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları

1 / 13

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

2 / 13

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

3 / 13

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

4 / 13

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

5 / 13

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

6 / 13

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

7 / 13

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

8 / 13

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

9 / 13

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

10 / 13

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

11 / 13

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

12 / 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 13

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

0%

Sınavı Değerlendir