10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Bu kısımda 10 Şubat 2018 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

/50
5 oylar, 2.8 ort
0

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

4 / 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

5 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – ilkyardım5

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

6 / 50

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

7 / 50

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – ilkyardım2

8 / 50

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

9 / 50

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

10 / 50

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

12 / 50

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

13 / 50

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

14 / 50

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

16 / 50

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

17 / 50

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

18 / 50

Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – motor43

19 / 50

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

20 / 50

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

21 / 50

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

22 / 50

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

23 / 50

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

24 / 50

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

25 / 50

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

27 / 50

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

29 / 50

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – ilkyardım1

31 / 50

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

32 / 50

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

33 / 50

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

35 / 50

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

36 / 50

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

38 / 50

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

39 / 50

I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

40 / 50

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

42 / 50

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

44 / 50

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – kontrolsuz demir yolu 1

45 / 50

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik25

46 / 50

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

47 / 50

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

48 / 50

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

49 / 50

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

50 / 50

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Sınavı Değerlendir

60 Comments

 1. Şehnaz dedi ki:

  Doğru yaptığıma rağmen yanlış gösteriyor 9-10 soruyor. Onun dışında harıka????

 2. Sümeyye güneşli dedi ki:

  Merhaba sinavim nasil

 3. Enes dedi ki:

  Valla 80 aldım fazla bir bilgim olmadığı halde ama bakalım ayın 10 unda kurs başlayacak hayırlısıyla..

 4. Özkartal dedi ki:

  İnallah faydasını görürüm

 5. Mehmet Tevfik Özkartal dedi ki:

  Başrılıyım herhalde

 6. Mehmet kaya dedi ki:

  Herkese allah yardımcınız olsun inşallah

  1. Anonim dedi ki:

   Yaparmiyiz sence

 7. Anonim dedi ki:

  Herkese merhaba, başarılar dilerim

 8. Husem dedi ki:

  Mutlaka kaznamaliyim ehliyet onemli

 9. Osman dedi ki:

  Ben 42 doğru cevab vermişim yazılı da güveniyorum ama direksiyon nasıl olacak

 10. murat dedi ki:

  insallah yazılı sınavi gecerim dua edın ??????

 11. Anonim dedi ki:

  Bu nemantar 94 aldım

  1. Samet ardıç dedi ki:

   2019 ‘dan çıktı mı, ben ordan calışyorum arkadaş nolur yardımcı olun

 12. mahmut dedi ki:

  İnşallah sinava kazanmam gerekir

 13. Gülcan dedi ki:

  Çok güzel ama yoruldum

  1. Anonim dedi ki:

   Pratik çok güzel inşallah kazanırım

  2. Anonim dedi ki:

   Ben daha yazilmadim yazilmayi dünuyorum sorulara baktimda kolay sizce yazilimi ehliyete

  3. Musa dedi ki:

   Geçtinmi

 14. Gülcan dedi ki:

  Sorular kolay ama heyecan var

 15. Abdurrahman dedi ki:

  Sorular bazen birbiriyle çok çelişiyor iyi anlamak lazım

 16. Abdurrahman dedi ki:

  Abi sorular bazen birbiriyle çok çelişiyor iyi anlamak lazım 72 ile kurtardık ??

 17. Anonim dedi ki:

  yemin ederim 1 yanlış dahi yapmadım 🙂

 18. Murat dedi ki:

  En yüksek aldığım 66 daha

 19. Vedat dedi ki:

  6 Yalnış yapmışım

 20. Doğan dedi ki:

  Iyi iyi benimde 14 yanlışın var geçeriz insallah

  1. Anonim dedi ki:

   Güzel hazırlanmış bir sınav

 21. Anonim dedi ki:

  Çok güzeldi ama Yoruldum:)

 22. turgut karaca dedi ki:

  çokçalışıyom 10 cevap yanılışım var

 23. Ahmet dedi ki:

  100 Aldım rahat bir şekilde hiç çalışmadım sınava falan ?

 24. Can dedi ki:

  72 aldım 0 çalışma..

 25. Can dedi ki:

  90 aldim hic calismadan genel kultur bunlar .p

 26. Erhan dedi ki:

  98 aldım ama çalışarak

 27. sevda dedi ki:

  hic calismadim 69.388 aldim cok gicik

  1. Anonim dedi ki:

   Bende oyle

 28. Anonim dedi ki:

  Ben hiç çalışmadım bilimde yok 66 alıyom çalışanlar için basit bence

  1. Beyinsiz dedi ki:

   Olmuyor cildiricamcildiricam

 29. Ramazan dedi ki:

  Sürücü ehliyet snavlari

 30. Riza dedi ki:

  Allah zihin açıklığı versin herkese

 31. ASLI dedi ki:

  Gerçekten lütfen giren varsa sınavlara bu sorular çıkıyormu hani yazılımı farklılaştırıp aynı sorularmı oluyo benzerlermi bilginiz varsa lütfen yazarmısınız .Çünkü düşünmekten artık devrelerim yanıcak diye korkuyorum bilen varsa cvb bekliyorum lütfen

  1. Serdar dedi ki:

   Evet cikiyor ama hepsi cikmiyor karisik cikiyor yani 2 3 ay once olan sinav sorulari olarak karisik cikiyor

  2. Anonim dedi ki:

   Hayır karışık çıkıyor ama hemen hemen aynı diğer eski tarihi ‘deki sınavlarda çalış daha kolay çözersiniz

 32. ASLI dedi ki:

  merhabalar 50 sorudan 6 yanlışım çıktı sadece.Ve de 6 yanlıştan 3 tanesinin cevabını biliyorum ama tam olarak dikkatli okumadım kafam meşguldü ama tam iyi okusaydım onları da bilirdim.Daha önce hiç drnryimim olmafı tam olarak çalıştığım da sayılmaz playstoreden çıkmış sorular ve cevapları programlarını indirin tavsiye ediyorum.Bu sayfada %70 barajını geçtim %89 ile bunu play storeden indirdiğim programlara borçluyum.yeni yazıldım umarım sınavdan geçerim.Allah tan bir isteğim de bu tekseferde olması?

 33. Anonim dedi ki:

  Tek seferde geçmem için ne yapmam lazım kafam çok karışık

 34. Abdulkadir dedi ki:

  Bilgi. Verirseniz. Sevinirim. Teşekürler

 35. Dursun dedi ki:

  Ben geçemem bu sınavı çok zor du

  1. ahmet çevik dedi ki:

   yok be abi bizim sonuçlar yarın açıklanıyor ben toplasan 1 saat bile çalışmadım sorulara 72 ile geçiyorum ve çalıştığım hiçbir soru sınavda çıkmadı

  2. Anonim dedi ki:

   bunlar çıkarmı acaba

  3. sevil dedi ki:

   Benzer sorulardami cikmadi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir