12 Aralık 2015 Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 12 Aralık 2015 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

1 oylar, 4 ortalama
0

Soru Sayısı: 27

Süreniz: 27 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 27

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

2 / 27

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 1 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

3 / 27

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

4 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

5 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 2 – soru20

6 / 27

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

7 / 27

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

8 / 27

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 3 – soru29

9 / 27

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

10 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 4 – soru22

11 / 27

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

12 / 27

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 5 – soru26

13 / 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 6 – soru24

14 / 27

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

15 / 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

16 / 27

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 7 – t31

 

17 / 27

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

18 / 27

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 8 – soru31

19 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

20 / 27

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 9 – soru18

21 / 27

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

22 / 27

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

23 / 27

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

24 / 27

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

25 / 27

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 27

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

27 / 27

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

0%

Sınavı Değerlendir