12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

12 Aralık 2015 Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 12 Aralık 2015 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

1 oylar, 4 ortalama
0

Soru Sayısı: 27

Süreniz: 27 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 27

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

2 / 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 1 – soru24

3 / 27

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

4 / 27

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

5 / 27

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6 / 27

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

7 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

8 / 27

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

9 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

10 / 27

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

11 / 27

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

12 / 27

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

13 / 27

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

14 / 27

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 2 – t31

 

15 / 27

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 3 – soru31

16 / 27

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 4 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

17 / 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

18 / 27

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

19 / 27

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 5 – soru18

20 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 6 – soru22

21 / 27

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 7 – soru29

22 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 8 – soru20

23 / 27

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

24 / 27

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

25 / 27

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

26 / 27

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

27 / 27

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 9 – soru26

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir