13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

13 Şubat 2016 Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 13 Şubat 2016 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

0 oylar, 0 ortalama
0

Soru Sayısı: 23

Süreniz: 23 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 23

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 1 – t18

2 / 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 2 – 20

3 / 23

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4 / 23

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5 / 23

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 3 – 23

6 / 23

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 4 – 19

7 / 23

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

8 / 23

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 5 – 27

9 / 23

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

10 / 23

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun "dur" işaretinde "geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

11 / 23

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

12 / 23

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

13 / 23

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 6 – t24

14 / 23

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 7 – 35

15 / 23

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

16 / 23

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

17 / 23

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 8 – 13

18 / 23

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 9 – 26

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

19 / 23

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

20 / 23

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 10 – 17

21 / 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 11 – 17a

22 / 23

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 12 – 25

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

23 / 23

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir