13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları

Bu kısımda 14 Mayıs 2016 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

0 oylar, 0 ort
0

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

2 / 50

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – t18

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

4 / 50

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 35

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

6 / 50

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

7 / 50

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 50

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

9 / 50

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

10 / 50

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 26

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

11 / 50

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

12 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 38

13 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

14 / 50

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

15 / 50

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

16 / 50

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

17 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

18 / 50

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

19 / 50

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

20 / 50

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – t24

21 / 50

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

22 / 50

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

23 / 50

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – i10

24 / 50

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

25 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 27

26 / 50

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun "dur" işaretinde "geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

27 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 17

28 / 50

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – 25

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

29 / 50

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

30 / 50

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

31 / 50

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

34 / 50

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – 19

35 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

36 / 50

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – soru4

37 / 50

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 23

38 / 50

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

39 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 17a

40 / 50

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 13

41 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 20

42 / 50

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

43 / 50

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

44 / 50

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

45 / 50

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

46 / 50

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

48 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – 44

49 / 50

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

0%

Sınavı Değerlendir

2 Yorum

  1. osman dedi ki:

    Bu Site sayesinde sınavdan 100 puan aldım tesekkurler

    1. İbrahim dedi ki:

      Gerçekten mi peki sadece burda ki testleri mi çözdünüüz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir