24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları

Uzman ekibimiz tarafından sürücü adayları için hazırladığı en çok çıkan ehliyet sınav sorularını çözün.

KategoriTüm Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

1) Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

2 / 50

2) Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

3 / 50

3) Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

www.google.com

4 / 50

4) Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

6 / 50

6) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru44

7 / 50

7) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

8 / 50

8) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

9 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

9) Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

10 / 50

10) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

11) I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkındadır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

13 / 50

13) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 2 – t31

 

14 / 50

14) Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 3 – t19

17 / 50

17) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 4 – 43a

18 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

18) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 

19 / 50

19) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

20 / 50

20) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 5 – 16d

21 / 50

21) Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

22 / 50

22) I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

23) Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

24 / 50

24) I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

26 / 50

26) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

27 / 50

27) Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

28 / 50

28) Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

30 / 50

30) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

31 / 50

31) Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 24

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

33 / 50

33) Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

34 / 50

34) Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

35 / 50

I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

35) Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

37 / 50

37) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

41 / 50

41) Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

42 / 50

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

42) Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

44 / 50

44) 24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 6 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

45 / 50

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

45) Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46 / 50

46) Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 7 – soru31

47 / 50

47) Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

48 / 50

48) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

49 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

49) Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

50 / 50

50) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

24 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 8 – a38

Sonuç Hesaplanıyor...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir